کتاب های من

«آشنات منم: نگاهی نو به ایده های مولانا در دیوان شمس». 

کتابی برای عمیق تر شدن در دیوان شمس و یافتن راه توسعه فردی

مقاله ها